Login
-
5228
411
Offline
26/4/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Nhoonuy
เพศ : หญิง
อายุ : 39 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
บางคนมีคนรักแต่ไม่มีความสุข บางคนไม่มีคนให้รักแต่ก็มีความสุข เพราะความสุขอยู่ที่ใจ ไม่ได้อยู่ที่มีหรือไม่มีใคร??
คนที่ฉันมองหา
น่ารัก คุยรู้เรื่อง
เพศ : ชาย
อายุ : 35 - 48 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : บริการทั่วไป
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อนที่จริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ท่องเที่ยวในประเทศไทย
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เดินเล่นตามตลาดนัดแนวใหม่ ชิวๆ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทะเล
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เรื่องโกหก
  แนะนำเพื่อน