Login
-
30
0
Offline
16/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : เอ เอวหมา
เพศ : ชาย
อายุ : 34 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
สนุกสนาน แก้เบื่อ
คนที่ฉันมองหา
มาคุยกัน ชีวิตนี้สั้น
เพศ : หญิง
อายุ : 23 - 35 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : สื่อ,สิ่งพิมพ์
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เดินทาง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เสียงเพลงและแก่นแท้
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ชมนก ชมไม้
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • เฉยๆ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ปัจจุบัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความน่าลำคาญ
  แนะนำเพื่อน