Login
-
13
0
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Not
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
โสดครับ หาคนคุยครับ ม
คนที่ฉันมองหา
คนโสด พร้อมคบ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความสุข ความรัก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ความสุข ความรัก
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • นอน ถ่ายรุป
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมาแมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ความสุข
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก หลอกลวง
  แนะนำเพื่อน