Login
-
264
14
Offline
27/11/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Oom
เพศ : หญิง
อายุ : 31 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เฉยๆธรรมดาๆ ใส่ใจ
คนที่ฉันมองหา
ใส่ใจ จริงใจ
เพศ : ชาย
อายุ : 20 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : รัฐบาล
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ใส่ใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • สุขภาพ แฟชั่น
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ , ท่องเที่ยว ,เล่นกีฬาบ้าง ,นอน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ได้เกลียดนะ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การอยู่กับครอบครัว. คนรัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความไม่ใส่ใจ โกหก
  แนะนำเพื่อน