Login
-
56
2
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Orange
เพศ : ชาย
อายุ : 35 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนตรงๆ จริงใจ มองโลกในแง่ดี รักธรรมชาติ คุยได้ทุกเรื่อง สบายๆเป็นกันเอง
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ ซื้อสัตย์ คุยได้ทุกเรื่อง
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 60 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : การเงิน,ธนาคาร
ตำแหน่งการทำงาน : เจ้าหน้าที่อาุวุโส
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ ซื่อสัตย์
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทุกเรื่องดีๆ ที่เป็นประโยชน์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง อ่านหนังสือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • กินอาหารโปรด
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนไม่จริงใจ
  แนะนำเพื่อน