Login
-
246
35
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : โอ๋
เพศ : หญิง
อายุ : 36 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนเฮฮาสนุกสนานเรียบง่ายเป็นกันเอง
คนที่ฉันมองหา
น่ารักเป็นกันเองสุภาพ
เพศ : ชาย
อายุ : 29 - 45 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • อยากมีเพื่อนคุยหรือแฟนคนที่เข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ออกกำลังกาย
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นกีฬา/ออกกำลังกาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสัตว์เสี้ยงเคยเลี้ยงชูก้า
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เล่นเกมส์
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก
  แนะนำเพื่อน