Login
-
32
2
Offline
14/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Nook
เพศ : หญิง
อายุ : 34 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ตรงไปตรงมา เข้าใจในการเป็นตัวเรา
คนที่ฉันมองหา
นิสัยดี ตรงไปตรงมา มั่นคง รักครอบครัว
เพศ : ชาย
อายุ : 40 - 50 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความมั่นคง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ปลูกต้นไม้ ทำสวน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ปลูกต้นไม้จัดสวน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว หมา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ครอบครัว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  - [ No Picture ] -
  แนะนำเพื่อน