Login
-
535
36
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : แพท
เพศ : หญิง
อายุ : 47 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นมิตร จริงใจ
คนที่ฉันมองหา
ก้าวไปด้วยกันนะ
เพศ : หญิง
อายุ : 40 - 60 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อนร่วมทาง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • แล้วแต่ช่วงเวลา
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เที่ยวใกล้ๆ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบทุกชนิด ยกเว้น raptiles
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การได้รับความใส่ใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่จริงใจ
  แนะนำเพื่อน