Login
-
48
1
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : สมมิตร
เพศ : ชาย
อายุ : 48 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คิดก่อนทำ? ภาวะผู้นำเต็มตัว? ไม่กลัวอุปสรรค? ก้าวไปด้วยใจ? ให้?อภัยทุกคน? ยิ้มๆๆๆๆ
คนที่ฉันมองหา
มองหามิตรภาพที่ดีดี? มีเหตุผล?ด้วยมิตรไมตรัดีต่อกัน?
เพศ : หญิง
อายุ : 26 - 60 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • กัลยาณมิตร
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • การบริการคนอื่นการนวดผ่อนคลาย? ชอบออกำลังกาย? ว่ายน้ำ? ท่องเที่ยว? ธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • จักรยาน? เดินวิ่ง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบแต่พอสมควร
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การบริการคนอื่นทุกเรื่องที่เราทำได้? โดยเฉพาะการนวดผ่อนคลาย
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความไม่จริงใจและการพนันยาเสพติด
  แนะนำเพื่อน