Login
-
5
0
Offline
11/9/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Siripad
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เหงาครับอยากทีคนคุยคนรู้จัก
คนที่ฉันมองหา

เพศ : หญิง
อายุ : - ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : บันเทิง
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : น้อยกว่า 10,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : นับถือได้ทุกศาสนา
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

  • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
  • สิ่งที่ฉันสนใจ :
  • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
  • สัตว์ที่ฉันชอบ :
  • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
  • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
  • - [ No Picture ] -
    แนะนำเพื่อน