Login
-
221
23
Offline
13/7/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Somsom22
เพศ : หญิง
อายุ : 31 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ฉันเปนคนจริงใจ เปนกันเอง กินง่าย เปนคนสบายๆ
คนที่ฉันมองหา
ขอเป็นคนจริงใจ
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 50 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : มีแต่ไม่ได้อยู่ด้วย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่เข้าใจและสามารถดูแลเราได้
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เรื่องข่าวสาร ข่าวบันเทิงชอบอะไรที่ดูไม่เครียดเกินไป
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ถึงกับชอบก็เลี้ยงได้เช่นสุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ได้อยุ่กับคนที่เรารักและรักเรามีความสุขที่สุดละ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ส่วนมากก็ชอบทุกอย่างนะ
  แนะนำเพื่อน