Login
-
13
0
Offline
17/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : A
เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
สบายๆ ไม่บังคับ คุยได้ตลอด
คนที่ฉันมองหา
สบายๆ ถูกใจค่อยเป็นแฟน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • หาแฟนครับ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ถ่ายรูป อาหาร
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ถ่ายรูป
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบปลา สวยดูแลง่าย
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • กิน เที่ยว ถ่ายรูป
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • อะไรเหนียวๆ
  แนะนำเพื่อน