Login
-
18
0
Offline
16/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Suwat w.
เพศ : ชาย
อายุ : 30 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
กลัวกับความรักคับ กลัวมากๆ ชอบเครื่อง?ยนต์? ความเร็ว และความ?ท้าทาย? เป็น?คนง่ายๆ กิน,นอน ง่ายๆ
คนที่ฉันมองหา
คนที่รัก?เราอย่างที่เราเป็น?
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคอีสาน


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ยานยนต์,ช่างเครื่อง
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่ต้องการเปิดเผย
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : มีแต่ไม่ได้อยู่ด้วย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • แค่คนที่จริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เครื่อง?ยนต์? ความเร็ว?
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • กีฬา?ที่เกี่ยวกับ?ความ?เร็ว?และเครื่อง?ยนต์?
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ผมรักหมา มันซื่อสัตย์?
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เครื่อง?ยนต์?
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนไม่จริงใจ?
  แนะนำเพื่อน