Login
-
82
5
Offline
17/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Pond
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยากมีคนดูแลไปนานๆค่ะ
คนที่ฉันมองหา
นิสัยดี ดูแลได้ ไม่สูบบุหรี่
เพศ : ชาย
อายุ : 30 - 50 ปี
ที่อยู่ : ภาคกลาง


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ได้เจอคนดีๆ นิสัยดีๆ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เพลง เกมส์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นเกม์ ทำงานบ้าน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา แมวกระต่าย
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ได้อยู่กับคนที่เรารัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • บุหรี่ การทำร้ายร่างกาย
  แนะนำเพื่อน