Login
-
64
8
Offline
14/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Taecm
เพศ : หญิง
อายุ : 38 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นกันเอง จริงใจ
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ ใส่ใจ ดูแลกัน ท่องเที่ยว
เพศ : ชาย
อายุ : 42 - 43 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • รักจริง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ท่องเที่ยว กีฬา ทำอาหาร
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ท่องเที่ยว กีฬา อาหาร
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ปลา
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ท่องเที่ยว กีฬา ทำอาหาร
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความเฉยชา
  แนะนำเพื่อน