Login
-
306
22
Offline
17/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Trojan
เพศ : ชาย
อายุ : 53 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
รักสงบ แต่ชอบคิดหาอะไรทำไปเรื่อย อยากหาคนช่วยคิดหรือช่วยให้เราคิดน้อยลง
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ มีความคิด มีศีลตามสมควร ไม่ใส่ใจเรื่องสังคมชื่อเสียงจนเกินไป
เพศ : หญิง
อายุ : 30 - 50 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : บริการประชาชน
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 50,001-70,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความสุขสงบในชีวิตเรียบง่าย
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • แต่งบ้าน สวน กีฬา เที่ยว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังดนตรี กีฬาเบาๆ เดินดูของ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข นก มีอยู่ในบ้าน
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทำอะไรที่เราชอบกับคนที่เราชอบ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่จริงใจ ความมากเกินไป
  - [ No Picture ] -
  แนะนำเพื่อน