Login
-
183
9
Offline
22/4/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Aum
เพศ : หญิง
อายุ : 43 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คนเป็นเรียบง่าย ไม่ชอบหวือหวา ถือคำพูดเป็นนาย
คนที่ฉันมองหา
คำว่า"เพื่อน" คือมิตรภสาพที่ยั่งยืน
เพศ : หญิง
อายุ : 35 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : แต่งงานแล้ว แต่แยกกันอยู่
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความเข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง ฟังเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อะไรที่ทำแล้ว สบายใจ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน แค่นี้ เราก้อสุขใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ชอบการพนัน ไม่ชอบคนดื่มของมึนเมา
  แนะนำเพื่อน