Login
-
806
46
Offline
18/6/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : nueng
เพศ : ชาย
อายุ : 44 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ใจคนยากหยั่งถึง
คนที่ฉันมองหา
"เพื่อน"คือมิตรภาพที่ดีที่สุด คุยได้ทุกเรื่อง. สนุกสนาน เฮฮา คุยสุภาพ
เพศ : หญิง
อายุ : 35 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความเข้าใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง ฟังเพลง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อะไรที่ทำแล้ว สบายใจ ไม่ทำให้ใครเดือดร้อน แค่นี้ เราก้อสุขใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ชอบการพนัน ไม่ชอบคนดื่มของมึนเมา
  แนะนำเพื่อน