Login
-
92
16
Offline
15/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Iisa
เพศ : หญิง
อายุ : 39 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เคยผิดหวังกับความรักมาแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งต่อไปขอคนจริงใจ
คนที่ฉันมองหา
ผู้ชายที่ไม่มีลููกและไม่มีภรรยา
เพศ : ชาย
อายุ : 30 - 60 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ขอใครสักคนจับมือแล้วเดินไปด้วยกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามา
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • นั่งริมทะเล
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบหมดถ้าสดชื่น
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การนอนโดยไม่คิดเรื่องอะไรเลย
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • เกลียดคนเห็นแก่ตัว
  แนะนำเพื่อน