Login
-
750
39
Offline
22/5/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : ake
เพศ : ชาย
อายุ : 39 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ผมเป็นคนร่าเริง ตรงไปตรงมา จริงใจ
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ เอาใจใส่กันและกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 28 - 34 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับต้น
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ได้ใช้เวลาดีๆอยู่กับคนรัก ครอบครัวที่อบอุ่น
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ดูหนัง หาของกินอร่อยๆ อ่านหนังสือ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เดินเล่น
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ปลาสวยงาม สุนัข แต่ไม่ได้เลี้ยง
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ดูแลคนที่เรารักครับ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนไม่จริงใจ
  แนะนำเพื่อน