Login
-
61
0
Offline
16/9/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : นัน
เพศ : ชาย
อายุ : 40 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ต้องการหาคนจริงใจสักคน
คนที่ฉันมองหา
หาคนที่เข้าใจกันง่ายๆสบายๆ
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ชีวิตคู่ที่มีความสุข
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เกษตรและเทคโนโลยีต่างๆ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เดินไฟฟาและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและะาหะนะ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบเพราะในบางทีก็ทำให้เราได้หายเหงาได้
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การที่ได้เห็นคนที่เรารักและเพื่อนๆมีความสุขเราด็มีความสุขแล้ว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนพูดไม่รักษาคำพูด
  แนะนำเพื่อน