Login
-
164
1
Offline
16/9/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Tong
เพศ : ชาย
อายุ : 26 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
จริงใจ เอาใจใส่ ขี้บ่นนิดหน่อย 555
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 27 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนเคียงข้าง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ภาพยนต์ ดนตรี เกม การ์ตูน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • คอมพิวเตอร์ จักรยาน
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ทุกชนิด
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ความเอาใจใส่ จริงใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • โกหก
  แนะนำเพื่อน