Login
-
16
0
Offline
15/5/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : benz
เพศ : ชาย
อายุ : 32 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
สบายๆๆ เป็นคนง่ายๆ
คนที่ฉันมองหา

เพศ : หญิง
อายุ : - ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : IT,Programmer
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

  • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
  • สิ่งที่ฉันสนใจ :
  • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
  • สัตว์ที่ฉันชอบ :
  • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
  • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
  • - [ No Picture ] -
    แนะนำเพื่อน