Login
-
8
0
Offline
15/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Bot
เพศ : ชาย
อายุ : 24 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
สบายสบาย ยิ้มง่าย
คนที่ฉันมองหา
มีอารมณ์ขัน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : การคมนานคม
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ท่องเที่ยว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นดนตรี
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไก่ น่ารัก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เห็นคนยิ้ม
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนไม่รักษาคำพูด
  แนะนำเพื่อน