Login
-
787
29
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : cyal8r
เพศ : ชาย
อายุ : 46 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ชั้นเป็นคนสบาย ๆ จริงใจ น่ารัก เป็นกันเอง
คนที่ฉันมองหา
...........................................................
เพศ : หญิง
อายุ : 39 - 50 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : นับถือศาสนาอื่น ๆ
การสูบบุหรี่ : ไม่ต้องการเปิดเผย
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ...........................................................
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ...........................................................
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ...........................................................
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ...........................................................
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ...........................................................
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ...........................................................
  แนะนำเพื่อน