Login
-
353
14
Offline
9/12/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : P
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
................
คนที่ฉันมองหา
ยินดีที่ได้รู้จักครับ :)
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 28 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : นักเรียน/นักศึกษา
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ยังไม่มีรายได้ในช่วงนี้
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ...
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ...
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ...
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ...
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ...
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ...
  แนะนำเพื่อน