Login
-
149
4
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : poo
เพศ : ชาย
อายุ : 49 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
หาคนรักจริง
คนที่ฉันมองหา
ขอให้รักและเข้าใจกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : โรงแรม,ท่องเที่ยว
ตำแหน่งการทำงาน : เจ้าหน้าที่อาุวุโส
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • การดูแลกันและกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • เรื่อง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย,เล่นกีฬา
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • มีครอบครัวที่อบอุ่น
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก,การไม่ซื่อสัตย์
  แนะนำเพื่อน