Login
-
304
0
Offline
8/8/2558
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : โจคับ
เพศ : ชาย
อายุ : 32 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคใต้
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ผมไม่มีแฟน อยุ่หาดใหญ่
คนที่ฉันมองหา
สาวธรรมดา
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 35 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : โภชนาการ,อาหาร
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : น้อยกว่า 10,000 บาท
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • แฟน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • หมากฮอส
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นหมากฮอส
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • นกเพนกวิน
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อธิบายยาก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนไม่ดี
  แนะนำเพื่อน