Login
-
277
6
Offline
25/5/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : fmanza
เพศ : ชาย
อายุ : 28 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เปนคนสบายๆง่ายๆพูดรู้เรื่อง รักเดียว
คนที่ฉันมองหา
ใครจะลองคบเด็กอย่างผมบ้างคับ
เพศ : หญิง
อายุ : 20 - 40 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ต้องการคนที่จะมาใช้ชีวิตด้วยกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • สนเรื่องไฟฟ้า
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ซ่อมมือถือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่เลี้ยงสัตว์
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การนอน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ชอบคนโกหก
  แนะนำเพื่อน