Login
-
65
0
Offline
20/10/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : foxtot
เพศ : ชาย
อายุ : 43 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
สวัสดีครับเพื่อนใหม่ ยินดีที่ได้รู้จักทุหท่านครับ
คนที่ฉันมองหา
สุภาพ คุยสนุก เวลาอยู่ด้วย
เพศ : หญิง
อายุ : 27 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : สถาปนิก
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับสูง
ระดับรายได้ : 70,001-100,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ทำทุกวันให้มีความสุข
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ท่องเทียว กีฬา
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ท่องเทียว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • พักผ่อนท่องเทียวในสถานที่แปลกใหม่
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การสูบบุหรี
  แนะนำเพื่อน