Login
-
208
1
Offline
10/10/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : fung
เพศ : ชาย
อายุ : 36 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ชั้นเป็นคนสบาย ๆ จริงใจ น่ารัก เป็นกันเอง..."
คนที่ฉันมองหา
จิงใจ ไม่ชอบความวุ่นวายชอบธรรมชาติ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ยานยนต์,ช่างเครื่อง
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนรัก
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ท่องเทียว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ปลูกต้นไม้
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา แมว หน้ารักดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อยุ่กับคนทีรัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน