Login
-
155
1
Offline
18/4/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : กัส
เพศ : ชาย
อายุ : 40 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
หน้าตาออกขี้เหร่ อยากได้คนคุยด้วยที่ไม่สนหน้าตา มองกันที่ใจมากกว่า
คนที่ฉันมองหา
ไม่สนเรื่องหน้าตา ขอแค่มองกันที่ใจก้อพอ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : อื่นๆ
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : น้อยกว่า 10,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่เข้าใจเรา
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • กำลังสนใจเรื่องอนาคต
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ, ปั่นจักรยาน, เล่นฟุตบอล
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข เพราะมีความซื่อสัตย์
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ก้อมีหลายๆ เรื่องอยู่นะ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ชอบคนโกหก
  แนะนำเพื่อน