Login
-
4885
157
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : hootor
เพศ : ชาย
อายุ : 53 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ทุกคนย่อมมีการเริ่มตัน ขอคนที่จริงใจนิดหนึ่งน่ะครับ เป็นกันเอง
คนที่ฉันมองหา
จริงใจ พร้อมที่จะทำความรู้จักคุยสบายๆ
เพศ : หญิง
อายุ : 35 - 54 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : บริการทั่วไป
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับต้น
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อนที่คุยกันรู้เรื่อง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • มิตรภาพ และความจริงใจ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ชอบสัตว์เลี้ยง
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทำงานกับเราที่เข้าใจกัน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การเอาเปรียบ และเห็นแก่ตัว
  แนะนำเพื่อน