Login
-
77
8
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : นาฬิกาทราย
เพศ : หญิง
อายุ : 45 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เวลามีแต่เดินไปข้างหน้า แต่คนข้าง ๆ ไม่เคยจะมี ...
คนที่ฉันมองหา
ไม่สูบ ไม่สักได้ จะขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
เพศ : ชาย
อายุ : 35 - 48 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความสุข
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ภาพยนตร์ อาหาร ท่องเที่ยว ธรรมมะ อุปกรณ์สื่อสาร ซีรีส์ diy
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ดูหนัง .. หาร้านอาหารอร่อย ๆ แล้วไปชิม .. ดูซีรีส์
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบแค่บางชนิด
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ความอบอุ่นของแม่
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก สร้างภาพ คบซ้อน สูบบุหรี่ สักลาย
  แนะนำเพื่อน