Login
-
198
3
Offline
20/10/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : อี๊ด
เพศ : ชาย
อายุ : 33 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
อยู่กับความเป็นจริง ปล่อยอดีตให้ผ่านไป
คนที่ฉันมองหา
คนที่พร้อม เปิดใจ ศึกษากัน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : มุสลิม
การสูบบุหรี่ : สูบประจำ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความสะบายใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • คูู่ครอง เพื่อนคู่คิด
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ถ่ายรูป
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • เลี้ยงแมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อยู่กับคนที่รัก ที่ไหนก็ได้
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การทอดทิ้ง
  แนะนำเพื่อน