Login
-
139
0
Offline
8/2/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : จุก
เพศ : ชาย
อายุ : 36 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เป็นคนเรียบง่ายสบายๆจริงใจเป็นกันเอง
คนที่ฉันมองหา
คบได้ทุกคน
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ท่องเที่ยว
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ป่าไม้และธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เดินทางท่องเที่ยว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา เพราะมันเป็นเพื่อนที่ดี
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อยากเห็นคนที่เราชอบมีความสูข
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่อยากเห็นคนที่เราชอบร้องไห้
  แนะนำเพื่อน