Login
-
185
5
Offline
6/5/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : Junior
เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
มองหาคนจริงใจ นิสัยเป็นผู้ใหญ่ ไม่คบคนที่หน้าตา นิสัยเเป็นกันเอง เข้าใจเวลาที่อาจจะตอบช้าเพราะต้องทำงาน
คนที่ฉันมองหา
คนจริงใจ ไม่คุยเล่นๆ
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 30 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : รัฐบาล
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 20,001-30,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันต่างประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่จริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • กีฬา ภาพยนตร์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ครอบครัว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนโกหก
  แนะนำเพื่อน