Login
-
109
0
Offline
30/5/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : เล้
เพศ : ชาย
อายุ : 22 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
สันเปันคนจิ่งใจชอกผู้ยิงเชักชีสวยน่ารัก
คนที่ฉันมองหา
ถ้ารักกอเข้ามา
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 30 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : บริการทั่วไป
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับต้น
ระดับรายได้ : มากกว่า 100,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ต้องกานแต่งงาน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • สนใจเลืองเอาใจแฟน
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • พาแฟนไปทะเลแบบสองต่อสอง
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เชัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ชอกโกนหน
  แนะนำเพื่อน