Login
-
373
1
Offline
21/3/2558
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : เอ
เพศ : ชาย
อายุ : 42 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคเหนือ
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
เปงคนจิงจังกับหน้าที่การงานมีอารมอ่อนใหวเหมือนใปใม้ชอบหัวเราะมากกว่าเคร้า
คนที่ฉันมองหา
ต้องการคนที่มาช่วยเราค้าขาย
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 33 ปี
ที่อยู่ : ภาคเหนือ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่เป็นหม้าย
ความต้องการมีบุตร : ฉันไม่ต้องการ
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คาวมเข้ากัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ค้าขาย
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไก่ชน
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • รอยยิ้ม
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ชอบคนหลอกลวง
  แนะนำเพื่อน