Login
-
52
1
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : ขวัญ
เพศ : หญิง
อายุ : 38 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันออก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ชิลๆสบายๆ??????????
คนที่ฉันมองหา
ถึงไหนถึงกัน????
เพศ : ชาย
อายุ : 40 - 60 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : พนักงานทั่วไป
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ??
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ??
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ??
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ??
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ??
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ??
  แนะนำเพื่อน