Login
-
25
1
Offline
24/5/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : lovesmile
เพศ : ชาย
อายุ : 35 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คุยกันไม่มีจัย คุยไปก็ไร้ประโยชน์
คนที่ฉันมองหา
รวยรึจนไม่สน สวยไม่สวยไม่เกี่ยว "มีจัยก็คุยกันแค่นั้นพอ"
เพศ : ชาย
อายุ : 18 - 40 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : รับราชการ
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 10,000-20,000 บาท
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจิงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ได้ทุกเรื่อง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นกีฬา
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ไม่ค่อยเท่าไหร่
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เที่ยว พักผ่อน ทะเล ภูเขา
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ที่ที่คนเยอะๆแอร์อัด
  แนะนำเพื่อน