Login
-
1074
77
Offline
18/2/2560
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : m
เพศ : หญิง
อายุ : 32 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคตะวันตก
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
คนที่ฉันมองหา
คนที่ใช่
เพศ : ชาย
อายุ : 30 - 45 ปี
ที่อยู่ : ภาคกลาง


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความจริงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • _
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสัตว์
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้ว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความเห็นแก่ตัว หลอกลวง
  แนะนำเพื่อน