Login
-
200
2
Offline
4/9/2558
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : maxx2558
เพศ : ชาย
อายุ : 37 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
มาศึกษากันและกันครับ
คนที่ฉันมองหา
เรียบง่าย ร่าเริง
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : 50,001-70,000 บาท
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนเข้าใจไว้เคียงข้าง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ดนตรี ทำบุญ ธรรมชาติ
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมา แมว อยุ่กับเราได้ตลอด
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ที่ๆอยุ่แล้วสบายใจ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • สังคมที่วุ่นวาย
  แนะนำเพื่อน