Login
-
422
27
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : มด
เพศ : หญิง
อายุ : 47 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
บ้านคือสวรรค์ เรียบง่าย ความสุขอยู่ที่เราปฏิบัติ ชอบคนทำงาน เป็นคนเอาแต่ใจ
คนที่ฉันมองหา
เพื่อนที่ดี มิตรที่น่ารัก ความจริงใจ
เพศ : ชาย
อายุ : 40 - 60 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : เคยแต่งงาน แต่หย่ากันแล้ว
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • เพื่อนที่ดี
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • แล้วแต่สถานการณ์ของโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นกับสัตว์เลี้ยงที่บ้าน อ่านหนังสือ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบสุนัข เป็นสัตว์ที่ดูแลถิ่นที่อยู่
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • การได้อ่านหนังสือในบรรยากาศที่มีสีเขียวของต้นไม้และน้ำทะเลที่มีหาดทรายสะอาดตา น้ำตกที่เย็นชุ่มฉ่ำ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความวุ่นวายของสังคมเมือง
  แนะนำเพื่อน