Login
-
75
0
Offline
30/1/2561
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : ไมค์
เพศ : ชาย
อายุ : 17 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคอีสาน
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ถึงหน้าตาจะซื่อบื้อ แต่ก็ไม่ดื้อนะค่าบ
คนที่ฉันมองหา
ตัวเล็กผิวขาว จิงใจไม่หลอกกัน
เพศ : หญิง
อายุ : 19 - 25 ปี
ที่อยู่ : ภาคอีสาน


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : กำลังศึกษาอยู่
สาขาอาชีพ : นักเรียน/นักศึกษา
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : คาทอลิค
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่มีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • หาเพื่อน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • กีฬา
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เข้าป่า
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • หมาเพราะน่ารัก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • อยู่กับเพื่อน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ไม่ชอบสาวหลายใจ
  แนะนำเพื่อน