Login
-
41
2
Offline
17/9/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : monkeysod
เพศ : ชาย
อายุ : 34 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
โสดครับ อยากเจอคนที่จริงใจแล้วก็เข้าใจในตัวเรา
คนที่ฉันมองหา
จริงใจต่อกันไม่หลอกลวง
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : คริสต์
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนที่เข้าใจเราและจริงใจต่อกัน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทำอาหารหวาน ออกกำลังกาย เกมส์
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ทำขนม
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ทำขนมและเลี้ยงแมว
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความไม่จริงใจ การเอาเปรียบ
  แนะนำเพื่อน