Login
-
1991
71
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : mr1000
เพศ : ชาย
อายุ : 45 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : ภาคกลาง
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
หาคนคุย หาเพื่อน หากิ๊กครับ
คนที่ฉันมองหา
หาเพื่อนหาคนคุย
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : วิศวกร
ตำแหน่งการทำงาน : ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่ต้องการเปิดเผย
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • มิตรภาพ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ดนตรี
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • เล่นดนตรี
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบหมา แมว เพื่อนรัก
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • เสียงเพลง และมิตรภาพดีๆ
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความรุนแรง
  แนะนำเพื่อน