Login
-
167
0
Offline
4/11/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : natt
เพศ : ชาย
อายุ : 33 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ชอบการท่องเที่ยว อยากมีคนร่วมทาง
คนที่ฉันมองหา
คนน่ารัก จริงใจ รักความสนุก ชอบผจญภัย
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 33 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : โรงแรม,ท่องเที่ยว
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ไม่ดื่ม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ความสุขที่แท้จริง
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ทำอาหาร ท่องเที่ยว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • อ่านหนังสือ นั่งสมาธิ
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • สุนัข
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • วันพักผ่อน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • การโกหก
  แนะนำเพื่อน