Login
-
870
33
Offline
29/1/2559
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : theTH
เพศ : ชาย
อายุ : 44 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ชอบ ทำบุญ และนั่งสมาธิ เป็นคนสบายๆ เป็นกันเอง เข้าคนได้ง่าย เป็นมิตร ไม่ทานเนื้อ ถ้ามีเวลาออกกำลังกาย จะชอบเตะ ฟุตบอล
คนที่ฉันมองหา
เป็นคน ร่าเริง แต่งตัวสมวัย ใส่ใจคนรอบข้าง ทานง่าย ไม่สูบบุหรี่ .....
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : พนักงานบริษัท
สาขาอาชีพ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับการศึกษา : สุงกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : ไม่สูบ
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • อยากมีใครซักคนที่เข้าใจ ยอมรับในตัวเราได้
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • สนใจเรื่อง การลงทุน กีฬา การท่องเที่ยว
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ฟังเพลง สบายๆ ดูหน้งบ้าง ถ้ามีโอกาส จะไปนั้งสมาธิ ปฎิบัติธรรม
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบ แต่ไม่ได้เลี้ยง
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • ฟังเพลง เล่นฟุตบอล ดูหนัง ท่องเที่ยว ทำบุญ นั่งสมาธิ ทำกับข้าวให้คุณแม่
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • ความวุ่นวาย จอแจ, นั่งกินข้าวแล้ว โต๊ะ ข้างๆ เสียงดัง, การพูดถึงคนอื่นๆในทางลบ ในวงอาหาร, การดูถูก หยาดหยาม, คำพูดที่ไม่ไพเราะ
  แนะนำเพื่อน