Login
-
33
2
Offline
16/5/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : nunu
เพศ : ชาย
อายุ : 43 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
ชั้นเป็นคนสบาย ๆ จริงใจ น่ารัก เป็นกันเอง
คนที่ฉันมองหา
ขาวน่ารัก นิสัยดี
เพศ : หญิง
อายุ : 25 - 35 ปี
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : เจ้าของกิจการ
สาขาอาชีพ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งการทำงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ระดับรายได้ : 70,001-100,000 บาท
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : ไม่ต้องการเปิดเผย
ศาสนา : ไม่ต้องการเปิดเผย
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ไม่ต้องการเปิดเผย
สถานะการแต่งงาน : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความต้องการมีบุตร : ไม่ต้องการเปิดเผย
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • คนจิงใจ
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • ศิลป
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • ปลูกต้นไม้
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • ชอบ
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • คนรัก
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนหลอก
  แนะนำเพื่อน