Login
-
3358
153
Offline
18/8/2562
ข้อมูลเพื่อนคนนี้
ชื่อ : numpu125
เพศ : ชาย
อายุ : 37 ปี
เชื้อชาติ : ไทย
ที่อยู่ : กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
รายละเอียด
รูปภาพ
วีดีโอ
เกี่ยวกับตัวฉัน
หน้าเหมือนโจรคุยไหม
คนที่ฉันมองหา
ใจเย็น สนุกสนาน ไม่เครียด
เพศ : หญิง
อายุ : 18 - 45 ปี
ที่อยู่ : ไม่ระบุ


ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวฉัน
อาชีพ : อาชีพอื่น ๆ
สาขาอาชีพ : สถาปนิก
ตำแหน่งการทำงาน : เจ้าหน้าที่อาุวุโส
ระดับรายได้ : 30,001-50,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันที่จบการศึกษา : สถาบันในประเทศ
ศาสนา : พุทธ/เต๋า
การสูบบุหรี่ : สูบบางครั้ง
การดื่มสุรา : ดื่มบางครั้งหรือเมื่อเข้าสังคม
สถานะการแต่งงาน : ไม่เคยแต่งงาน
ความต้องการมีบุตร : ต้องการมีบุตร/ธิดา
ความเป็นตัวตนของฉัน

 • สิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุด :
 • ใจเย็น สนุกสนาน
 • สิ่งที่ฉันสนใจ :
 • อาหาร
 • งานอดิเรก / สิ่งที่ฉันทำประจำ :
 • กีฬา
 • สัตว์ที่ฉันชอบ :
 • แมว
 • อะไรบ้าง ที่ทำให้ฉันมีความสุข :
 • กิน
 • อะไรที่ฉันไม่ชอบ :
 • คนใจร้อน
  แนะนำเพื่อน